Project in beeld: zon en wind op woontoren in Eindhoven

Op het voormalige Philips-terrein Strijp-S in Eindhoven heeft de realisatie van de nieuwe woontoren Haasje Over letterlijk en figuurlijk haar hoogtepunt bereikt. Op het dak is een PowerNEST geplaatst waarmee elektriciteit uit zowel zonne-energie als windenergie wordt opgewekt.

De plaatsing is onderdeel van een Europees innovatieproject van woningcorporatie Sint Trudo, PowerNEST-ontwikkelaar en -leverancier IBIS Power en opensource IT-bedrijf OpenRemote. Samen werken zij aan de Trudo Urban Electric Powerplant, afgekort als TrUE Power.

Energy Indeed ondersteunt binnen het project bij het optimaliseren van de business case. Het gaat daarbij om het optimaal inzetten van de opgewekte zonne- en windstroom voor lokale afname, opslag en/of teruglevering. De werkzaamheden sluiten aan bij eerdere opdrachten van Energy Indeed voor bijvoorbeeld Rijkswaterstaat over het combineren van zon en wind.

Zon en wind Eindhoven

PowerNEST op Haasje Over op Strijp-S in Eindhoven (foto: Ibis Power)


YouTube video: Ibis Power

Mark Meijer - 25 augustus 2022
mark@energyindeed.com

Mark Meijer MSc.
mark@energyindeed.com