Toch extra zonnepanelen voor kaasboerderij De Vierhuizen

Sinds 2022 ondersteunt Energy Indeed in opdracht van de gemeente Leidschendam-Voorburg dakeigenaren in de gemeente op het gebied van zonnepanelen. Een van deze dakeigenaren is Freek van Leeuwen van kaasboerderij De Vierhuizen. In gezamenlijkheid bleek zijn vol geachte elektriciteitsaansluiting toch ruimte te bieden voor extra zonnepanelen en werd gekozen voor plaatsing op het oostnoordoosten.
Kaasboerderij De Vierhuizen
Biologische kaasboerderij De Vierhuizen in Leidschendam (© Kaasboerderij De Vierhuizen)


Kaasboerderij De Vierhuizen aan de rand van de gemeente Leidschendam-Voorburg is een klein biologisch familiebedrijf. Het is een melkveehouderij waar van een deel van de melk ter plekke kaas wordt gemaakt. Deze kaas wordt onder het eigen keurmerk Wilde Weide Kaas verkocht, vanuit een winkeltje op de boerderij en aan restaurants en kaasspeciaalzaken in en buiten Nederland.

De kaasboerderij heeft geen gasaansluiting. Wel is er een kleinverbruikersaansluiting voor elektriciteit, waarop in het verleden 162 zonnepanelen zijn aangesloten. Volgens de installateur van destijds was dit het maximale dat op de aansluiting past. Aan Energy Indeed werd de vraag gesteld of het aantal zonnepanelen niet toch kan worden uitgebreid en zo ja, hoe dat het beste kan.

Al snel bleek dat er wel degelijk uitbreiding mogelijk is, maar vooral ook dat de oriëntatie van de zonnepanelen daarbij waarschijnlijk beter anders gekozen kan worden. De reden daarvoor is het verbruikspatroon van de kaasboerderij, met gemiddeld drie duidelijke verbruikspieken gedurende de dag: twee pieken aan het begin van de dag (melken en kaas maken) en een piek van ongeveer 17.30 tot 18.30 uur (melken).

De ‘oude’ zonnepanelen zijn allen georiënteerd op het westzuidwesten (zie een screenshot van Google Earth onderaan). De opbrengst hiervan piekt op een onbewolkte dag vooral in de middag en in de vroege avond. Daarmee wordt met name de verbruikspiek van 17.30 tot 18.30 uur omlaag gebracht. De twee pieken aan het begin van de dag worden veel minder door die zonnepanelen omlaag gebracht.

Zolang voor kleinverbruikersaansluitingen de salderingsregeling van kracht is, is dat financieel gezien nog niet zo erg, maar als de regeling wordt afgebouwd, dan wordt ook op die aansluitingen de afstemming tussen opwek en verbruik steeds belangrijker. Bovendien is het vanuit het elektriciteitsnet gezien prettig als opgewekte zonnestroom zoveel mogelijk direct achter de meter wordt benut.

Op basis van deze uitkomst zijn in de zomer van 2023 op de kaasboerderij 80 nieuwe zonnepanelen geplaatst; niet naast de ‘oude’ zonnepanelen op westzuidwesten, maar aan de andere kant van de nok van het betreffende gebouw, op het oostnoordoosten. 180 graden anders dus, maar als toevoeging op het bestaande naar verwachting het beste voor de eigen portemonnee én het elektriciteitsnet.

Zonnepanelen Kaasboerderij De Vierhuizen
De 'oude' zonnepanelen van kaasboerderij De Vierhuizen op Google Earth (© Google Earth)

Mark Meijer - 18 december 2023
mark@energyindeed.com

Mark Meijer MSc.
mark@energyindeed.com