Update zonne-energie op scholen: recente opleveringen

Sinds 2011 ondersteunt Energy Indeed uiteenlopende organisaties met onafhankelijk advies en begeleiding op het gebied van zonne-energie. Een speciale plek daarin hebben scholenorganisaties. Voor een geactualiseerd beeld daarvan volgen hieronder enkele voorbeelden van recent opgeleverde projecten.

Odulphuslyceum in Tilburg
In opdracht van de Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) zijn midden in Tilburg op het Odulphuslyceum 152 zonnepanelen van 380 Watt-piek geplaatst. De zonnepanelen bevinden zich op twee vleugels met een verschillende oriëntatie: op de ene vleugel is gekozen voor een oostwest-opstelling en op de andere voor een zuid-opstelling. Een bijzonder aspect aan het project is verder dat deels wel en deels niet voor power optimizers is gekozen, omdat op de ene vleugel meer schaduwwerking is dan op de andere. Energy Indeed begeleidde onder andere de SDE+ subsidieaanvraag en de oplevering van de zonnepanelen.

Zonnepanelen Odulphuslyceum Tilburg

152 zonnepanelen op het Odulphuslyceum in Tilburg (foto: Autarco)

Adelbert College in Wassenaar
Op het Adelbert College in Wassenaar zijn 680 zonnepanelen van 450 Watt-piek geplaatst. Op het dak van de school lag voorheen een dikke laag grind, hetgeen al snel deed vermoeden dat het dak constructief sterk genoeg zou zijn om de zonnepanelen te kunnen dragen. Na bevestiging hiervan door constructief onderzoek en nadat ook alle andere seinen op groen stonden, is het traject richting realisatie in gang gezet. Daarbij hebben Stichting Schooldakrevolutie en Energy Indeed ondersteuning geboden, waarbij Energy Indeed het offertetraject en de daadwerkelijke realisatie heeft begeleid. Burgemeester en wethouders van de gemeente hebben de zonnepanelen inmiddels met eigen ogen bewonderd:

Zonnepanelen Adelbert College Wassenaar

680 zonnepanelen op het Adelbert College in Wassenaar (foto: Facebook Adelbert College)

Stichting Proominent in Ede
In 2019 vroeg Stichting Proominent aan Energy Indeed om onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor zonnepanelen op hun 12 basisschoollocaties in de gemeente Ede. Dat omvatte een ronde langs (en op) alle locaties en een analyse van de technische en financiële haalbaarheid per locatie. Met behulp daarvan besloot de stichting om het offertetraject voor plaatsing van de zonnepanelen in gang te zetten, waaruit Solention uit Ede als winnaar naar voren is gekomen. Op maandag 18 oktober 2021 liepen de Climate Miles van Urgenda richting de klimaattop in Glasgow van één van de locaties waar momenteel de zonnepanelen gerealiseerd worden (55 stuks op De Ericaschool in Otterlo) naar één van de locaties waar de zonnepanelen al gerealiseerd zíjn (58 stuks op De Sprong in Lunteren):

Zonnepanelen De Sprong Lunteren

Dag 13 van de Climate Miles bij De Sprong in Lunteren (foto: Stichting Schooldakrevolutie)

Mark Meijer - 19 november 2021
mark@energyindeed.com

Mark Meijer MSc.
mark@energyindeed.com