Verkenning zonne-energie bij windparken Rijkswaterstaat

Energy Indeed heeft vanuit Rijkswaterstaat opdracht gekregen om een verkenning uit te voeren naar de mogelijkheden voor het plaatsen van zonnepanelen bij bestaande windparken. De opdracht wordt uitgevoerd in samenwerking met ontwerpbureau Haver Droeze en F. van Herwijnen Advies.

Rijkswaterstaat heeft de ambitie om in 2030 volledig energieneutraal te zijn. Dit doel kan deels worden bereikt via energiebesparing, maar meer opwekking van duurzame energie zal zeker ook nodig zijn. Voor dit laatste ligt op het areaal van Rijkswaterstaat een enorme potentie.

Op plekken binnen dit areaal waar al windparken gerealiseerd zijn, kunnen zonnepanelen een slimme toevoeging zijn. De gedachte hierachter is niet alleen dubbel ruimtegebruik, maar ook dubbel gebruik van de bestaande netaansluiting. Dit laatste wordt ‘cable pooling’ genoemd.

De verkenning omvat het uitvoeren van een technische, financiële en juridische analyse, inclusief het maken van enkele ontwerptekeningen. Naast zonnepanelen op land en op daken, wordt in het bijzonder ook gekeken naar de mogelijkheden voor drijvende zonnepanelen.

Zonnepanelen bij windparken
Proef met drijvende zonnepanelen op de Slufter (foto: Rijkswaterstaat)

Mark Meijer - 20 mei 2017
mark@energyindeed.com

Mark Meijer MSc.
mark@energyindeed.com