Voortuitblik najaar 2023: SDE++, DUMAVA en Vakbeurs Energie

In het najaar van 2023 worden er met de SDE++ en DUMAVA twee landelijke subsidieregelingen opnieuw opengesteld voor aanvragen, bijvoorbeeld voor zonnestroomprojecten of andere verduurzamingsprojecten. Daarnaast staat de Vakbeurs Energie weer op het programma. Genoeg aanleiding om de agenda erbij te pakken en wat datums te noteren.

SDE++ aanvragen vanaf 5 september 2023
De Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) is de grootste landelijke regeling voor projecten die duurzame energie opwekken of CO2-uitstoot verminderen. Voor de komende openstellingsronde is een budget van € 8 miljard beschikbaar gesteld, waarvoor tussen 5 september en 5 oktober 2023 verdeeld in vijf fases aanvragen kunnen worden ingediend.

Voor zonnestroomprojecten zijn de maximaal aan te vragen bedragen verhoogd ten opzichte van de vorige aanvraagrondes. Andere categorieën waarvoor aanvragen kunnen worden ingediend zijn onder andere windenergie, waterkracht, biomassa, zonthermie, geothermie, elektrische boilers, warmtepompen, restwarmte, waterstof en het afvangen en vervolgens opslaan of gebruiken van CO2. Meer info

DUMAVA aanvragen vanaf 18 september 2023
De Subsidieregeling Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed (DUMAVA) is bedoeld voor eigenaren van bestaand maatschappelijk vastgoed, zoals scholen, universiteiten, overheidsgebouwen, cultuurgebouwen, zorginstellingen, religieuze instellingen en rijksmonumenten. De regeling gaat op 18 september 2023 voor de tweede keer open, met een beschikbaar budget van € 190 miljoen.

De eerste DUMAVA-openstellingsronde startte op 3 oktober 2022. Toen was dat ook gelijk de dag waarop het aangevraagd budget het beschikbare budget voor die ronde van € 150 miljoen ruimschoots overschreed. Energy Indeed diende als intermediair voor de Universiteit Leiden twee aanvragen in, die – met enig geluk, want er moest geloot worden – allebei zijn toegekend. Meer info

Vakbeurs Energie van 10 t/m 12 oktober 2023
Vakbeurs Energie is al jaren het grootste evenement in Nederland voor duurzame energieopwekking en energiebesparing. De beurs bestaat meer dan 15 jaar en wordt standaard georganiseerd in de Brabanthallen in Den Bosch. In het kader van de Nationale Energieweek, wordt de beurs gelijktijdig georganiseerd met de vakbeurzen PREFAB, Zero Emission | Ecomobiel en Industrial Heat & Power.

Net als eerdere jaren wordt tijdens de beurs ook weer de award uitgereikt aan de meest aansprekende innovatie binnen de energietransitie: de Innovative Energy Solution Award. De vakjury voor de award bestaat uit Mark Meijer (voorzitter), Rik Luiten, Maurits Groen en Claire Tielens. Inzendingen voor de award van dit jaar kunnen tot 15 september 2023 worden ingediend. Meer info

Uitreiking Vakbeurs Energie 2022

Uitreiking van de Innovative Energy Solution Award op de Vakbeurs Energie in 2022

Mark Meijer - 8 juli 2023
mark@energyindeed.com

Mark Meijer MSc.
mark@energyindeed.com