Biezonderwijs plaatst 1.250 zonnepanelen op 6 scholen

Stichting Biezonderwijs uit Tilburg is volop bezig met de verduurzaming van haar schoolgebouwen. Afgelopen zomer is op alle scholen ledverlichting geïnstalleerd en de komende tijd worden op 6 scholen in totaal ongeveer 1.250 zonnepanelen geplaatst. SBO Zonnesteen heeft de primeur.
Zonnepanelen Biezonderwijs
Zonnepanelen op het dak van SBO Zonnesteen in Tilburg (© Solar Engineers B.V.)


Vol elektriciteitsnet
Op veel plekken in Nederland is het elektriciteitsnet momenteel zo vol dat er voorlopig geen nieuwe ruimte is voor teruglevering van (zonne-)stroom. Ook in de regio Tilburg is dit het geval. Voor stichting Biezonderwijs, met scholen voor speciaal onderwijs en praktijkonderwijs in Tilburg en Goirle, was dit geen reden om niet met zonnepanelen aan de slag te gaan.

Redenen om dit juist wel te doen zijn de sterk gestegen energietarieven en de sterke wil om de scholen te verduurzamen. Daarom heeft de stichting dit jaar een Europese aanbesteding in de markt gezet voor het plaatsen van zonnepanelen, in alle gevallen met automatische aftopping van de productie in het geval er teruglevering aan het net dreigt te ontstaan.

Optimalisatie
De winnende inschrijver op deze aanbesteding is samen met zonne-energieadviseur en projectbegeleider voor Biezonderwijs, Mark Meijer van Energy Indeed, aan het werk gegaan met het optimaliseren van de aantallen zonnepanelen. Daarbij is op kwartierbasis gekeken naar het verbruik van de scholen en de te verwachten opbrengst van de zonnepanelen.

Op basis hiervan is per school een aantal zonnepanelen bepaald waarbij aan de ene kant voldoende schaal bereikt wordt (een klein systeem is relatief duur en bespaart minder op de energierekening) en aan de andere kant niet teveel van de zonnestroomproductie afgetopt hoeft te worden. Hierbij is waar mogelijk ook al rekening gehouden met toekomstige plannen.

Europese merken
Een ander onderscheidend kenmerk van het project is dat uitsluitend Europese merken worden toegepast. De zonnepanelen en omvormers zijn van een Duitse fabrikant en het montagesysteem is van een Nederlandse fabrikant. Deze Nederlandse fabrikant besteedt een deel van het werk uit aan sociale werkplaatsen.

Mocht in de toekomst toch teruglevering aan het elektriciteitsnet mogelijk zijn, dan kan de automatische aftopping eenvoudig worden verwijderd. Ook kan eventueel in een later stadium een batterij worden toegevoegd. De 6 scholen hebben allen een grootverbruikersaansluiting voor de elektriciteit, dus zij hebben niet met de salderingsregeling van doen.

Mark Meijer - 13 februari 2024
mark@energyindeed.com

Mark Meijer MSc.
mark@energyindeed.com