De verborgen groei van zonne-energie in Afrika

Afrika ontvangt van alle continenten de grootste hoeveelheden zonne-energie. Het continent wordt dan ook vaak aangemerkt als groeimarkt voor zonnestroom, maar statistieken over de huidige toepassing ervan zijn schaars. Pas na enig graven wordt duidelijk dat zich ook nu al een sterke groei voordoet.
Zonnestroom in Rwanda
8,5 megawatt zonnepark in Rwanda (bron: Gigawatt Global, 2014)

Kijkend naar rapporten over de wereldwijde toepassing van zonnestroom, lijkt Afrika een onbeduidende markt. Het continent zit vaak verborgen in de categorie ‘Middle East & Africa’ (MEA) en zelfs in die combinatie valt het volledig weg tegen zonnereuzen als China, Japan, Europa en de VS. [1]

Des te interessanter was het toen in september 2014 op de EU PVSEC in Amsterdam een paper werd gepresenteerd onder de titel ‘Global installed photovoltaic capacity and identification of hidden growth markets’. Een imposant artikel met in de bijlage een lijst met zonnestroomstatistieken van bijna 200 landen.

Recent werd een update gepresenteerd van deze lijst. Energy Indeed heeft op basis van deze update de zonnestroommarkt in Afrika op kaart gezet. De resultaten daarvan laten zien dat de zonnestroommarkt in Afrika weliswaar klein is, maar ook sterk groeiende. Deze groei is niet beperkt tot één land of één regio, maar doet zich wijd verspreid voor. [2]

Zonnestroom in Africa
Zonnestroomstatistieken per regio en voor zes grote landen in Afrika

[1] International Energy Agency, Photovoltaic Power Systems Programme (2015) – Snapshot of Global PV Markets 2014.

[2] Ch. Werner, A. Gerlach, Ch. Breyer, S. Orlandi & G. Masson (2015) - Latest Developments in Global Installed Photovoltaic Capacity and Hidden Growth Markets.

Mark Meijer - geplaatst: 4 augustus 2015 - update: 26 oktober 2015
mark@energyindeed.com

Mark Meijer MSc.
mark@energyindeed.com