5 jaar Energy Indeed in 10 beelden

Ongeveer de helft van alle bedrijven haalt het niet, dus het is toch iets om een beetje trots op te zijn: vandaag bestaat Energy Indeed op de kop af vijf jaar. Een mooi moment voor een kleine terugblik aan de hand van 10 beelden:

Zonnepanelen gemeente Beuningen
1. Eén van de eerste projecten in 2011 is het in kaart brengen van nieuwe business modellen voor zonne-energie in Nederland, in opdracht van – toen nog – Agentschap NL (nu RVO.nl). Onderwerpen zijn onder andere lease, fiscale constructies en collectieve inkoop. Samen met de gemeente Beuningen wordt kort daarna op de kennis voortgebouwd, in de vorm van een collectieve inkoopactie waar ook de gemeente zelf aan meedoet. Martijn Mentink (links) en wethouder Piet de Klein (rechts) verrichten de feestelijke aftrap.

Zonne-energie basisschool
2. Het initiatief voor collectieve inkoop van zonnepanelen vanuit de gemeente Beuningen vindt al snel uitbreiding in de regio. Zo wordt Energy Indeed ook benaderd door de Stichting Sint-Josephscholen uit Nijmegen. Een prettige, meerjarige samenwerking ontstaat waarin op 10 schoolgebouwen in totaal ruim 1.200 zonnepanelen worden geplaatst. Een uniek en ontzettend leuk project. De ‘zon’ wordt door de leerlingen letterlijk van school tot school doorgegeven.

Zonne-energie China
3. In 2013 vindt de eerste internationale reis plaats, naar Maleisië, Singapore, China en Zuid-Korea. De reis is op eigen initiatief, om meer kennis en contacten op te doen, maar wordt in praktische zin wel door de Nederlandse Ambassades en overige posten ondersteund. Zo gaat Ming Eikelenboom – Zeng van het Consulaat-Generaal in Shanghai mee met afspraken in China, zowel voor inhoudelijke ondersteuning alsook om te vertalen. Geen overbodige luxe, zo blijkt bij verschillende afspraken.

Zonnepanelen fabriek
4. Eén van de belangrijkste redenen om naar China af te reizen is om een indruk te krijgen van de zonne-energie industrie. Waar worden de zonnepanelen gemaakt die we in Nederland op ons dak leggen? En hoe gaat dit in z’n werk? Wat opvalt tijdens de fabrieksbezoeken is dat er nog best veel handarbeid aan te pas komt. Sommigen (overwegend vrouwen) zijn bezig om de zonnecellen op kleur te sorteren, terwijl anderen (overwegend mannen) bezig zijn om de frames monteren.

Bezoek Auroville Consulting
5. Na de reis op eigen initiatief volgen gelukkig ook de eerste betaalde internationale opdrachten. In opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) wordt gewerkt aan de internationale positionering van de Nederlandse PV-sector. In eerste instantie ligt de focus op China, later volgt ook India. Vertrouwde gezichten met betrekking tot India worden Leon Wijshoff (RVO.nl) en Martin Scherfler (Auroville Consulting), hier samen op bezoek bij het SEAC in Eindhoven.

Walraven
6. Eén van de Nederlandse bedrijven die de stap naar de Indiase zonne-energiemarkt durft te wagen is Walraven. Het familiebedrijf uit Mijdrecht, dat onder andere montagesystemen voor zonnepanelen levert (zie op de foto het dak van de fabriek in Mijdrecht), zet in India een productiefaciliteit op voor de lokale markt. Een ander Nederlands bedrijf dat de stap waagt is Solarus. Samen met Auroville Consulting wordt in het zuidoosten van India een demonstratieproject opgezet.

Presentatie ambassade Berlijn
7. De zonne-energiemarkt in Nederland groeit ondertussen hard, maar steekt qua omvang nog altijd schril af tegen de zonne-energiemarkt in Duitsland. Des te meer is er enige verbazing wanneer er een Duitse uitnodiging op de deurmat valt om in Berlijn een lezing te geven over het Nederlandse zonne-energiebeleid en de SDE+ regeling. Een subsidieregeling waarin het geld in rondes zo efficiënt en effectief mogelijk verdeeld wordt, dat spreekt – zo blijkt – ook in Duitsland wel aan.

Zonne-energie kiosk Afrika
8. In navolging op de opdrachten in Azië, ontstaan langzaam aan ook raakvlakken met zonne-energie in Afrika. In opdracht van Vencomatic wordt gewerkt aan zonne-energiesystemen voor kippenstallen in Afrika en samen met de Netherlands-African Business Council (NABC) wordt de positie van de Nederlandse duurzame energie sector in Afrika verder versterkt. Het werkgebied strekt van groot tot klein, van grote zonneparken tot kleine zonnelampjes en solar home systems (SHSs).

Kantoor Kigali
9. Op 1 maart 2016 start een nieuw groot avontuur: een jaar lang in Oost-Afrika verblijven, om daar verschillende zonne-energieopdrachten voor Nederlandse organisaties uit te voeren. De te bezoeken landen zijn achtereenvolgens Rwanda, Oeganda, Tanzania, Kenia en Ethiopië. De eerste werkplek ter plaatse is een heerlijk ‘open office’, met dank aan Three Mountains Learning Advisors in Kigali. Verschillende Nederlandse opdrachten vinden mede hierdoor op afstand gewoon doorgang.

Zonnepark Rwanda
10. Tot slot een foto van ongeveer anderhalve week geleden: in Rwanda wordt een bezoek gebracht aan het grootste zonnepark van Oost-Afrika, nabij Agahozo-Shalom Youth Village. Het zonnepark werd in 2014 opgeleverd en heeft een vermogen van 8,5 megawatt-piek (MWp). Het park is daarmee zelfs groter dan het grootste zonnepark van Nederland dat recent op Ameland werd opgeleverd (6 MWp). Maar, de belangrijkste conclusie: zowel in Nederland als in Oost-Afrika is zonne-energie ‘serious business’ geworden!

Mark Meijer - 6 april 2016
mark@energyindeed.com

Mark Meijer MSc.
mark@energyindeed.com