Zon-op-dak grijpt nieuwe kans

Afgelopen week werd bekend dat er dit voorjaar voor 7.562 duurzame energieprojecten SDE+ subsidie is aangevraagd. 98% van deze projecten betreft zonnestroomprojecten en 97% betreft zon-op-dak. Omdat het budget anders dan in het najaar nauwelijks is overschreven, lijkt zon-op-dak hiermee z’n nieuwe kans te hebben gegrepen.

Zon-op-dak vs. zon-op-veld
Uit de kamerbrief die Minister Wiebes afgelopen week publiceerde, blijkt dat het aangevraagd budget voor zon-op-dak projecten tijdens de afgelopen SDE+ aanvraagronde circa 5 keer zo hoog was als voor zon-op-veld. Met andere woorden, van het aangevraagd budget voor zonnestroomprojecten betreft ongeveer 83 procent zon-op-dak projecten.

Dit percentage is aanmerkelijk hoger dan het aandeel zon-op-dak projecten binnen het totaal aan zonnestroomprojecten met SDE+ dat tot dusver bij de RVO.nl in beheer is. Of je nu kijkt naar budget of vermogen en naar alle projecten of alleen gerealiseerde projecten, in alle gevallen is dit aandeel ongeveer twee-derde.

Natuurlijk is het nog afwachten hoeveel projecten uit de voorjaarsronde daadwerkelijk subsidie toegekend krijgen, maar met een totaal aangevraagd budget voor alle duurzame energieprojecten van € 4,1 miljard tegenover een beschikbaar budget van € 4 miljard mag voorzichtig verondersteld worden dat het gros van de aanvragen goedgekeurd zal worden.

Najaarsronde
Hoe anders was dat in de vorige SDE+ aanvraagronde, afgelopen najaar, toen er in totaal voor alle duurzame energieprojecten voor ruim € 9 miljard subsidie werd aangevraagd tegenover een beschikbaar budget van € 5 miljard. Ongeveer 6.000 ingediende aanvragen voor met name zon-op-dak projecten leken daardoor buiten de boot te vallen.

Branche- en natuurorganisaties vroegen Wiebes vervolgens in een brief om het budget van de najaarsronde met terugwerkende kracht te verhogen, specifiek om zon-op-dak projecten niet verloren te laten gaan. Dat gebeurde niet. Maar wat wel gebeurde was dat het budget van de voorjaarsronde verdubbeld werd, van oorspronkelijk € 2 miljard naar € 4 miljard.

Die verhoging kan, kijkend naar het verloop van de voorjaarsronde, voor zon-op-dak wel eens een hele belangrijke zijn geweest. Verscheidene zon-op-dak projecten die in het najaar buiten de boot vielen zijn nu, onder andere door ondergetekende maar vermoedelijk ook door vele anderen, opnieuw ingediend. En waarschijnlijk dus grotendeels met succes.

(Tekst gaat verder onder de foto)

Zonnepanelen op dak

Zonnepanelen op het Bonhoeffer College aan de Vlierstraat, Enschede (foto: Energy Indeed)

Nieuwe kans
Zon-op-dak lijkt hiermee z’n nieuwe kans te hebben gegrepen. Kanttekening hierbij is wel dat met name zon-op-dak projecten deze voorjaarsronde onder het maximale basisbedrag hebben ingeschreven. Wiebes ziet hierin enerzijds het resultaat van marktwerking, maar gaat ook “monitoren wat de gevolgen van de lagere subsidiebedragen zijn voor de uiteindelijke realisatie”.

Tegelijkertijd kunnen de scherpe inschrijvingen ook gezien worden als een signaal dat de initiatiefnemers van zon-op-dak projecten door willen pakken, ook als dat financieel wat minder oplevert. Een beetje subsidie is beter dan geen subsidie en de werking met basisbedragen en met de markt meebewegende correctiebedragen zorgt ook voor een soort verzekering van de business case.

Last but not least, het kan natuurlijk niet onvermeld blijven: de coronacrisis heeft zijn invloed en zal zijn invloed hebben. Naast alle negatieve gevolgen wijzen de eerste signalen voorzichtig ook op een eerdere prijsdaling van zonnepanelen dan voorheen voorzien. Dat is een mooie kans wellicht voor zon-op-dak projecten die nu snel van start kunnen. Aan de slag dus maar, want kansen moet je grijpen!

Mark Meijer - 27 april 2020
mark@energyindeed.com

Mark Meijer MSc.
mark@energyindeed.com