Vooronderzoek zonne-energie Kameroen

In opdracht van SIDEON heeft Energy Indeed een vooronderzoek uitgevoerd naar de marktkansen voor zonne-energie in Kameroen. Het onderzoek geeft inzicht in onder andere de potentie voor zonne-energie, relevante organisaties, business modellen en financieringsmogelijkheden.

SIDEON is een Nederlandse stichting die zich inzet voor de ontwikkeling van duurzame energie in ontwikkelingslanden. De nadruk ligt daarbij op het ontwikkelen van een maatschappelijke basis, via bijvoorbeeld opleidingen, computercentra en spaar- en kredietfaciliteiten. Meer informatie hierover is te vinden op www.sideon.org.

Leo Djimtche, voorzitter van SIDEON, is tevreden over het werk van Energy Indeed. “Het vooronderzoek vormt een uitstekende basis voor verdere uitwerking van onze plannen. We hebben hiermee een belangrijke stap gezet richting ons eerste zonne-energieproject in Kameroen.”

Zonnepanelen Kameroen

Veldopstelling met zonnepanelen

Mark Meijer - 7 januari 2015
mark@energyindeed.com

Mark Meijer MSc.
mark@energyindeed.com