Update: realisatie zonnepanelen op meer dan 75 schooldaken

Update: realisatie zonnepanelen op meer dan 75 schooldaken

Op dit moment begeleidt Energy Indeed, in samenwerking met Avalon Advies, verschillende scholen en scholengemeenschappen in het land bij de realisatie en deels het beheer van zonnepanelen. In totaal gaat het om meer dan 75 scholen. Hieronder volgt een korte update over de werkzaamheden.

OMO
De realisatie van zonnestroomsystemen op de scholen van Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (zie hier) is in volle gang. Enkele scholen waar de zonnepanelen al zijn opgeleverd zijn het Eckartcollege in Eindhoven (Perpetum, 1.441 zonnepanelen), het Sondervick College in Veldhoven (KiesZon, 1.136 zonnepanelen) en het Munnikenheide College in Rucphen (Perpetum, 416 zonnepanelen).

Zonnepanelen op het Munnikenheide College in Rucphen
Zonne-energiesysteem op het Munnikenheide College in Rucphen

Nieuwe opdracht
Recent is opdracht verstrekt voor het begeleiden van het inkoopproces en de realisatie van zonnepanelen op scholen van een andere grote scholengemeenschap in het land. De SDE+ subsidiebeschikkingen hiervoor zijn inmiddels binnen. Momenteel wordt de aanbesteding en de communicatie hierover voorbereid. Zodra deze stappen gezet zijn, zal meer informatie volgen.

Gemeente Rheden
In opdracht van de gemeente Rheden zijn voor scholen in de gemeente haalbaarheidsstudies uitgevoerd. Vervolgens is voor scholen met een grootverbruiksaansluiting die hiermee verder willen in het najaar van 2017 SDE+ subsidie aangevraagd. Al deze aanvragen hebben tot een SDE+ subsidiebeschikking geleid, waarmee nu voor alle scholen (kleinverbruiks- en grootverbruiksaansluitingen) de weg vrij is voor het inkooptraject.

Pallas Athene College
Op het Pallas Athene College in Ede zijn 463 zonnepanelen geplaatst (zie hier). Het systeem werd in januari feestelijk geopend door wethouder Leon Meijer van de gemeente Ede. Nieuwsberichten hierover zijn onder andere te vinden op EdeStad.nl en De Gelderlander. Energy Indeed begeleidde de realisatie van A tot Z. Het Utrechtse bedrijf Groenpand installeerde de panelen.

Sint Josephscholen
Op de daken van de Sint Josephscholen in Nijmegen zijn ruim drie jaar geleden circa 1.200 zonnepanelen geplaatst. Per jaar worden de opbrengsten hiervan geëvalueerd en gerapporteerd. Eén van de uitkomsten hiervan is een recente serviceronde langs de omvormers die leverancier Slim Opgewekt binnen het kader van de 10 jaar ontzorgingsgarantie heeft uitgevoerd.

Mark Meijer - 31 mei 2018
mark@energyindeed.com

Mark Meijer MSc.
mark@energyindeed.com