Realisatie 25.000 zonnepanelen op 31 scholen OMO van start

Samen met Avalon Advies begeleidt Energy Indeed de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) bij het realiseren van circa 25.000 zonnepanelen op 31 middelbare scholen. Na een succesvolle Europese aanbesteding, worden de scholen nu individueel begeleid: van een eerste schouw op en in het gebouw tot de realisatie en het gebruik van de zonne-energie installatie.

Om iedere school de ruimte te bieden om specifieke wensen in het inkooptraject mee te nemen, zijn vanuit de Europese aanbesteding drie partijen geselecteerd. Met deze drie partijen, Autarco, KiesZon en Perpetum, is een raamcontract gesloten. Per school mogen zij een offerte indienen die optimaal inspeelt op de wensen van de school.

Alle 31 deelnemende scholen hebben een SDE+ subsidiebeschikking. Met dank hieraan kunnen zij de investering in de zonnepanelen in circa 10 tot 12 jaar terugverdienen. Los van dit financiële aspect, speelt bij de scholen het educatieve aspect van de investering sterk mee. Zo willen verschillende scholen leerlingen betrekken bij het installeren en monitoren van de zonnepanelen.

Zonnepanelen Theresialyceum Tilburg
Zonnepanelen op het Theresialyceum in Tilburg

Mark Meijer - 15 april 2017
mark@energyindeed.com

Mark Meijer MSc.
mark@energyindeed.com