Verkennende missie zonne-energie Azië

In nauwe samenwerking met de Nederlandse ambassades, verkende Energy Indeed de afgelopen maanden nieuwe kansen voor Nederlandse bedrijven in de zonne-energiemarkt van Maleisië, Singapore, China en Zuid-Korea. In totaal werden tijdens deze verkenning 25 bezoeken gebracht aan fabrikanten, brancheorganisaties, overheden en onderzoeksinstituten. Hieronder vindt u daarvan per land een impressie:

Update Maleisië (30 juli 2013)
Update Singapore (18 augustus 2013)
Update China (1 september 2013)
Update Zuid-Korea (18 september 2013)

Presentatie van Mark Meijer op de Expo Solar in Seoul (5 september 2013)

Mark Meijer - 25 september 2013
mark@energyindeed.com

Mark Meijer MSc.
mark@energyindeed.com